Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie dostarczone 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki.

Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu.

Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Print of Center  Sp. z o.o. reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik Print of Center  Sp. z o.o.  poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.

   
© CENTRUM DRUKU